den 29 mars 2017

 Avgångar 2010-2014
 
 Avgångar 2004-2008
 
 Avgångar 1995-2002
 
Välj utbildning som ger jobb

Våra elever får jobb!


Kalix naturbruksgymnasium har som ett led i sitt kvalitetsarbete genomfört undersökningar för att se var eleverna finns efter examen. Den senaste undersökningen visar samma fina resultat som de två tidigare undersökningarna och omfattar avgångselever från 2010 till 2014. Denna gång kontaktades 168 elever.  Respektive klasslärare ringde runt och intervjuade sina elever. Enligt undersökning är 95 % av dessa avgångklasser i arbete/ studier, 80 % är kvar i hemkommunen och 89 % är kvar i länet.

Resultatet är mycket positivt för eleverna, Kalix Naturbruksgymnasium, kommunerna i länet och landstinget (skolans huvudman).

Klicka på bilderna för att kunna se de större.

De tidigare undersökningarna omfattade avgångselever från 1995 till 2002 och elever från 2004 till 2008.  Då kontaktades totalt 390 elever.

Snittet visade på 94 % i arbete, 86 % kvar i hemkommun och 95% kvar i länet. Det innebar bl.a. att av de 390 eleverna 367 har jobb.Relationer och engagemang från personalen till elever, föräldrar och näringarna ser vi på skolan som grundpelare i vårt sätt att jobba. Skolans flexibla och breda utbud gör att eleven har stora möjligheter att anpassa sin utbildning efter sina behov och skapar därmed goda förutsättningar för en anställning.Att som yrkesförberedande utbildning göra eleverna anställningsbara ser vi fungerar bäst om man har näringarna starkt kopplade till skolan ända till undervisningssituationen.  

Vår viktigaste resurs är ungdomen och att de kan bli kvar i länet med jobb är ett mycket viktigt argument när man diskuterar en levande landsbygd och regional utveckling.

välj en spännande gymnasieutbildning

NATURBRUKSPROGRAM SKOGSkogsmaskinförare

Skogsvårdare

Skog/jakt

Träindusti/lastmaskiner

Naturvetare Naturbruk

  

 

Kontakta Anders Resin

0923-788 01

070-606 80 58

anders.resin@edu.nll.se

 

Kalix Naturbruksgymnasium, Anderstjärnsvägen 3, 952 31 KALIX

Tel (0)923 65000 (växel Kalix kommun)

Start   |   Våra utbildningar   |   Boende   |   Fritid   |   Schema   |   Matsedel   |   Om skolan   |   Elevinfo   |   Kontakta oss
Copyright 2012 by PILI Systems